1. Жалпы ережелер

1.1 «БОНАМИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі («Букмекерлік кеңсе») дербес деректердің операторы бола отырып, 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының талаптары шеңберінде өз міндеттерін орындау үшін осы құпиялылық саясатын («Саясат») шығарды.

1.2 Саясат букмекерлік кеңсенің www.PIN-UP.KZ мекенжайы бойынша букмекерлік кеңсенің сайтына кіретін, бәс тігу үшін букмекерлік кеңсенің («Клиенттер») сайтында («Сайт») немесе ставкаларды қабылдау пунктінде («СҚП») тіркелген бәс тігуге қатысушы жеке тұлғалардың дербес (сондай-ақ техникалық) деректерін өңдеу және қорғау жөніндегі процестері мен қағидаттарын сипаттайды.

1.3 Клиенттердің дербес деректерін өңдеуді реттейтін құжаттар:

1.3.1. осы Саясат;

1.3.2. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңы;

1.3.3. «Ойын бизнесі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219-III Қазақстан Республикасының Заңы;

1.3.4. Қазақстан Республикасының Салық кодексі;

1.3.5. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Қазақстан Республикасының Заңы;

1.3.6. букмекерлік кеңсенің дербес деректерін өңдеуге қолданылатын өзге де нормативтік құқықтық актілер.

1.4 Саясат жалпыға қолжетімді болып табылады және Сайтқа және букмекерлік кеңсенің СҚП-де орналастырылуға жатады.

1.5 Саясат сайт арқылы немесе СҚП арқылы букмекерлік кеңсеге Клиент ұсынатын дербес деректерге қатысты қолданылады.

1.6 Букмекерлік кеңсе Клиенттің интернет арқылы оның тәуекеліне беретін қандай да бір ақпаратының қауіпсіздігіне кепілдік бермейді, алайда клиенттердің дербес деректерін дұрыс пайдаланбаудан, жоғалтудан немесе санкцияланбаған қол жеткізуден нақты тіркеуді және сенімді сақтауды қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды күш салады. Қатысушы букмекерлік кеңсенің жауапкершілік аясы оның серверлерімен ғана шектелетіндігімен келіседі. Букмекерлік кеңсесі қатысушы ақпаратының букмекерлік кеңсесінің серверлерінен тыс интернет желісі бойынша орын ауыстырған кезде оның сақталуы мен құпиялылығы үшін жауапты болмайды.

1.7 Саясат букмекерлік кеңсенің қалауы бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер енгізуге немесе сайттың немесе СҚП-ның жұмысына өзгерістер енгізуге байланысты өзгертілуі мүмкін. Болашақтағы кез келген өзгерістер олар Сайтта қайта қаралған саясатта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

1.8 Саясатқа Клиентке қосымша міндеттер мен ауыртпалықтар салатын елеулі өзгерістер енгізілген жағдайда, букмекерлік кеңсе оған бұл туралы Сайт арқылы және СҚП-де не оның қалауы бойынша өзге тәсілмен хабарлайды.

1.9 Саясат талаптарының орындалуын және оның қайта қаралуын бақылау букмекерлік кеңседе дербес деректердің өңделуін ұйымдастыруға жауапты адамға жүктеледі.

2. Жиналған деректер

2.1 Қызмет көрсету барысында букмекерлік кеңсе деректердің мынадай санаттарын жинай алады:

2.1.1 клиенттерді сайтта тіркеу/олардың ставкаларын жасау кезінде немесе СҚП-де букмекерлік кеңсе алатын дербес деректер:

1. тегі, аты, әкесінің аты (оның ішінде бұрынғы);

2. туған жері,

3. туған жылы, айы, күні,

4. жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы мен нөмірі,

5. тұрғылықты (тіркелген) жерінің/мекендеу жерінің/нақты тұратын жерінің мекенжайы,

6. жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні,

7. Клиенттің азаматтығы;

8. жеке басты куәландыратын құжатты берген органның атауы,

9. бөлімше нөмірі,

10. ЖСН,

11. жұмысқа рұқсаттың/көші-қон картасының/патенттің деректері (нөмірі, болу мерзімінің басталу күні және болу мерзімінің аяқталу күні),

12. шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасында болу (тұру) құқығын растайтын құжаттың деректері (құжаттың сериясы мен нөмірі, шетелдік тұлғаның немесе азаматтығы жоқ адамның болу мерзімінің басталу күні және болу мерзімінің аяқталу күні),

13. байланыс телефон нөмірі,

14. электрондық пошта мекенжайы,

15. сурет (фото және видео), оның ішінде сандық,

16. ставканы қабылдау күні,

17. ставканың мөлшері,

18. ресми спорттық жарыстың атауы және оны өткізу күні,

19. ұтыс мөлшері,

20. ұтысты төлеу күні,

21. Клиентпен құқықтық қатынастар шеңберінде Букмекерлік кеңсе алуы мүмкін өзге де дербес деректер;

2.1.2 техникалық деректер: Клиент құрылғысының аппараттық және бағдарламалық жасақтамасы туралы мәліметтер, Клиент құрылғысының атауы, көпшілікке арналған IP мекенжайлары, cookie, шолғыш идентификаторы туралы деректер, Клиенттің мобильді құрылғысының геолокациясы туралы деректер (осы

2.1.1 т. көрсетілген және 2.1.2 «Жеке деректер» бірге).

2.2 Букмекерлік кеңсенің cookies файлдарын пайдалануы cookies www.PIN-UP.KZ. саясатымен реттеледі.

2.3 Букмекерлік кеңсе нәсіліне және ұлтына, саяси және діни көзқарастарына, клиенттің сырластық өміріне қатысты арнайы санаттар сияқты дербес деректердің санаттарын жинауды және өңдеуді жүзеге асырмайды.

3. Дербес деректерді кім жинайды және өңдейді

3.1 Клиенттердің букмекерлік кеңсемен ұсынылатын қызметтер мен сервистерді сайтта, сондай-ақ букмекерлік кеңсенің СҚП-да пайдалануын қамтамасыз ету үшін Клиенттердің жеке деректерін букмекерлік кеңсе өзі жинайды және өңдейді, сондай-ақ, егер олардың дербес деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жинау, өңдеу және қорғау қолданыстағы заңнаманың талаптарына байланысты қажет болса, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына және үшінші тұлғаларға (авторланбаған тұлғалардан жасыру мақсаты үшін өзгертілген нысанда) берілуі мүмкін.

3.2 Клиент сайтта немесе букмекерлік кеңсенің СҚП-да тіркелген жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына байланысты дербес деректерді букмекерлік кеңсесі бере алатын мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалардың тізбесі және дербес деректерді беру мақсаттары:

3.2.1 букмекерлік кеңселерінде және тотализаторларда құмар ойындарға қатысушыларды есепке алу деректерін беру мақсатында құмар ойындардың ұйымдастырылуы мен өткізілуіне мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын атқарушы биліктің уәкілетті органы;

3.2.2 құмар ойындардың ұйымдастырылуына және өткізілуіне мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын уәкілетті атқарушы орган, тиісті спорт түрі бойынша республикалық спорт федерациясы, тиісті ресми спорт жарыстарын ұйымдастыратын кәсіпқой спорт лигасы төленген (төлеуге жататын) ұтыстар туралы ақпарат беру мақсатында ең аз ықтимал нәтижемен немесе нәтижемен аяқталған ресми спорттық жарыстарға жасалған бәс тігу нәтижелері бойынша;

3.2.3 Букмекерлік кеңсенің салық агентінің міндеттерін орындау мақсаттары үшін ҚР Мемлекеттік кірістер комитеті;

3.2.4 ақша қаражатын, электрондық ақша қаражатын есепке алу / аудару мақсатында банктер, банктік емес кредиттік ұйымдар, төлем агенттері;

3.2.5 республикалық спорт федерациялары, кәсіби спорт лигалары спорттық жарыстардың нәтижелеріне құқыққа қарсы ықпал етуді болдырмау мақсатында;

3.2.6 букмекерлік кеңсесі қызметтерін көрсеткен кезде клиенттердің құқыққа қайшы және алаяқтық іс-әрекеттерінің жолын кесу мақсатында байланыс операторлары көрсеткен байланыс қызметтері туралы мәліметтерді (оның ішінде байланыс қызметтерін алу, көрсетілген байланыс қызметтеріне ақы төлеу кезінде абоненттік жабдықтың орналасқан жері туралы мәліметтерді), абоненттік жабдықтың сәйкестендірушілері туралы мәліметтерді букмекерлік кеңсесіне алу мақсатында байланыс операторлары жатады;

3.2.7 букмекерлік кеңсе «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасы Заңының және/немесе өзге де қолданыстағы заңнаманың талаптарын сақтау үшін тартқан өзге де үшінші тұлғалар.

4. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары

4.1 Букмекерлік кеңсе клиенттердің дербес деректерін тек заңды негіздерде, атап айтқанда белгілі бір санатқа қолданылатын мынадай дербес деректердің біреуі бойынша өңдейді:

4.1.1 клиент өзінің дербес деректерін өңдеуге ерікті, ақпараттандырылған, нақты және саналы келісім берген кезде;

4.1.2 дербес деректерді өңдеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен букмекерлік кеңсеге жүктелген міндеттерді орындауға байланысты қажет болған кезде;

4.1.3 дербес деректерді өңдеу букмекерлік кеңсенің құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру үшін қажет болған кезде, мұндай өңдеу кезінде клиенттің дербес деректер субъектісі ретіндегі құқықтары бұзылмайтын және мұндай өңдеу Клиенттің дербес деректер субъектісі ретіндегі негізгі заңды мүдделеріне, құқықтары мен бостандықтарына қол сұғылмайтын шартпен;

4.1.4 дербес деректерді өңдеу тарапы не Клиент ол бойынша пайда алушы болып табылатын шартты (бәс тігуді) жасасу немесе орындау үшін, сондай-ақ клиенттің бастамасы бойынша шартты (бәс тігуді) немесе Клиент пайда алушы болып табылатын шартты жасасу немесе оны орындау үшін қажет болған кезде жүзеге асырылады.

4.2 Букмекерлік кеңсе клиент туралы дербес деректерді жинауды және өңдеуді мынадай мақсаттарда жүзеге асырады:

4.2.1 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Клиентті тіркеу және сәйкестендіру;

4.2.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен букмекерлік кеңсеге жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді жүзеге асыру және орындау;

4.2.3 маркетингтік мақсаттар үшін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: букмекерлік кеңсе ұсынатын қызметтер мен науқандарды жүзеге асыру, соның ішінде Клиентпен тікелей байланыс арқылы, Клиенттердің сұрауларын қабылдау және өңдеу, телефон байланысын жүргізу, SMS хабарламалар мен электрондық хаттарды жіберу жаңалықтар, оқиғалар, науқандар, оларды іске асыру нәтижелері туралы хабарлауға;

4.2.4 клиентпен жасалған шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру, сондай-ақ клиенттің бастамасы бойынша шарт жасасу;

4.2.5 қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтық және өзге де заңсыз қызметке қарсы іс-қимыл жасау, клиенттерге ақпараттық сипаттағы хабарламалар жіберу үшін клиенттің жеке кабинетінде жасалатын әрекеттер туралы ақпарат алу;

4.2.6 ставкалардың, интерактивтік ставкалардың, олар бойынша ұтыстардың аударымдарын есепке алу;

4.2.7 спорт жарыстарының нәтижелеріне заңсыз ықпал етуді болдырмау;

4.2.8 сайт пен СҚП жұмысын, сондай-ақ букмекерлік кеңсемен ұсынылатын қызметтердің сапасын жақсарту.

5. Клиенттің дербес деректерді өңдеуге келісімі

5.1 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын орындау үшін осымен Клиент букмекерлік кеңсенің өзінің дербес деректерін (клиенттен және/немесе кез келген үшінші тұлғалардан алуды қоса алғанда) жинау мен өңдеуге сөзсіз келісімін беретінін растайды және осындай келісім бере отырып, клиенттің өз еркімен және өзінің мүддесінде әрекет ететінін растайды.

5.2 Бұл келісім Саясаттың 6т. көрсетілген Клиенттің жеке деректерімен кез келген операцияларды жүзеге асыруға беріледі.

5.3 Клиент келесі мақсаттарға қол жеткізу үшін дербес деректерді өңдеуге келісім береді:

5.3.1 «Бонами» ЖШС ставкалар жасаған құмар ойындарға қатысушылардың есебін жүргізу;

5.3.2 құмар ойындарға қатысушы ретінде сәйкестендіру және тіркеу;

5.3.3 ставкаларды Сайтта және букмекерлік кеңсенің СҚП-да жасау;

5.3.4 ставкалар бойынша алынған ұтыстарды алу;

5.3.5 букмекерлік кеңсенің бонустық бағдарламаларына қатысу;

5.3.6 Телефон, SMS хабарламалар, электрондық хаттар, жеке кабинетте және басқа да байланыс түрлері арқылы консультациялар, ақпараттандыру, өтініштер, сұрау салулар, хабарламалар жүзеге асыру;

5.3.7 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мәліметтер беру;

5.3.8 Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де мақсаттар үшін пайдаланылады.

5.4 Клиент олардың ұсынылған дербес деректерінің дұрыстығын растайды және ставканы орналастырар алдында олардың өзгерістері туралы уақтылы хабарлауға міндеттенеді.

5.5 Клиенттің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға келісім букмекерлік кеңсесінде тіркелген немесе ставка жасалған күннен бастап мерзімсіз қолданылады және букмекерлік кеңсесіне жазбаша немесе электрондық түрде берілетін тиісті өтінішті жіберу арқылы кері қайтарылуы мүмкін.

6. Букмекерлік кеңсенің дербес деректермен жүзеге асыратын операциялары

6.1 Букмекерлік кеңсе дербес деректерді жинауды және өңдеуді автоматтандырылған және автоматтандырылмаған тәсілдермен (аралас өңдеу) жүзеге асырады.

6.2 Жеке деректерді өңдеу кезінде букмекерлік компания келесі операцияларды орындайды: жинау, тіркеу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (беру, қол жеткізу), блоктау, жою, жою, шет мемлекеттердің аумағында үшінші тұлғаларға трансшекаралық беру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын ескере отырып, Клиенттің дербес деректерімен кез келген басқа әрекеттерді жүзеге асыру.

7. Клиенттердің дербес деректерін өңдеу және қорғау қағидаттары

7.1 Букмекерлік кеңсе өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес дербес деректерді өңдеу қағидаттарының сақталуын қамтамасыз етеді, атап айтқанда:

7.1.1 букмекерлік кеңсенің дербес деректерді өңдеуі оларды алуды айқындаған мақсаттарға сәйкес ғана жүзеге асырылады, бұл ретте Букмекерлік кеңсесінің қызметкерлері лауазымдық міндеттерін орындау кезінде алған Дербес деректер қорғалуға тиіс;

7.1.2 букмекерлік кеңсесінде өңделуі өзара үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректердің әртүрлі санаттарын қамтитын дерекқорларды біріктіруге жол берілмейді;

7.1.3 Букмекерлік кеңсесінің қызметкерлеріне алынған ақпараттың құпиялылығын сақтау жөніндегі міндет жүктеледі, дербес деректерге қолжеткізу құқығына өздеріне жүктелген функционалдық міндеттерге сәйкес жауапты лауазымды адамдар (Букмекерлік кеңсесінің қызметкерлері) ие болады;

7.1.4 букмекерлік кеңсенің дербес деректерді өңдеуі өңделетін дербес деректердің көлемі мен сипатының, дербес деректерді өңдеу тәсілдерінің дербес деректерді өңдеу мақсаттарына, дербес деректердің анықтығына, олардың өңдеу мақсаттары үшін жеткіліктілігіне сәйкестігін, ал қажет болған жағдайларда және дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігін, мақсаттарға қатысты артық дербес деректерді өңдеуге жол бермеуді, букмекерлік кеңсенің дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асыратын дербес деректерді жинауды және өңдеуді ескере дербес деректерді жинау кезінде мәлімделген. Букмекерлік кеңсесі букмекерлік кеңсесінің жергілікті нормативтік актілеріне сәйкес толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шаралар қабылдайды;

7.1.5 Букмекерлік кеңсе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес клиенттің жеке басын растау және оның атынан алаяқтық іс-әрекеттер жасауға күдік туындаған кезде оның деректерін қорғау үшін биометриялық дербес деректерді өңдей алады;

7.1.6 букмекерлік кеңседе дербес деректерді сақтау Клиентті анықтауға мүмкіндік беретін нысанда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны сақтау қажеттілігі талап еткеннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады;

7.1.7 Дербес деректер субъектілерімен байланыс құралдарының көмегімен тікелей байланыстарды жүзеге асыру жолымен маркетингтік іс-шаралар жүргізу мақсатында дербес деректерді өңдеуге Дербес деректер субъектісінен келісім алған жағдайда ғана жол беріледі;

7.1.8 Букмекерлік кеңсе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген нысан мен тәсіл бойынша алынған Клиенттің дербес деректерін оның алдын ала келісімінсіз жалпыға қолжетімді дереккөздерде орналастырмайды;

7.1.9 Букмекерлік кеңсе клиенттерге қатысты заңды салдарлар туғызатын немесе олардың жеке деректерін тек автоматтандырылған өңдеудің негізінде олардың құқықтары мен заңды мүдделерін өзгеше түрде қозғайтын шешімдер қабылдамайды.

8. Дербес деректерді өңдеуді тиісінше ұйымдастыру және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар

8.1 Букмекерлік кеңсесі дербес деректерді өңдеу кезінде оларды заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ оларға қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

8.2 Букмекерлік кеңсе дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді және дербес деректерге заңсыз немесе кездейсоқ қолжеткізудің жолын кесу, оларды жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, ұсыну, тарату, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден жеткілікті техникалық, құқықтық және ұйымдастырушылық шараларды, оның ішінде мынадай шараларды қабылдайды:

8.2.1 дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапты тұлғаны тағайындау;

8.2.2 дербес деректерді өңдеудің «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңына және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерге, дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарға, жергілікті актілерге сәйкестігіне ішкі бақылауды және/немесе аудитті жүзеге асыру;

8.2.3 дербес деректерді өңдеуді тікелей жүзеге асыратын Букмекерлік кеңсесінің қызметкерлерін Қазақстан Республикасының Дербес деректер туралы заңнамасының ережелерімен, оның ішінде дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптармен, дербес деректерді өңдеуге қатысты жергілікті актілермен және/немесе аталған қызметкерлерді оқытумен таныстыру;

8.2.4 дербес деректерді ақпараттық дербес деректер жүйелерінде өңдеу кезінде олардың қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді айқындау;

8.2.5 дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарды орындау үшін қажетті дербес деректерді ақпараттық дербес деректер жүйелерінде өңдеу кезінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолдану;

8.2.6 дербес деректердің ақпараттық жүйесін пайдалануға енгізгенге дейін дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданатын шаралардың тиімділігін бағалау;

8.2.7 дербес деректердің машиналық тасымалдағыштарын есепке алу;

8.2.8 дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін анықтау және тиісті шаралар қабылдау;

8.2.9 рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан түрлендірілген немесе жойылған дербес деректерді қалпына келтіру;

8.2.10 дербес деректердің ақпараттық жүйесінде өңделетін дербес деректерге қол жеткізу қағидаларын белгілеу, сондай-ақ дербес деректердің ақпараттық жүйесінде дербес деректермен жасалатын барлық әрекеттерді тіркеуді және есепке алуды қамтамасыз ету;

8.2.11 дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қолданылатын шараларды бақылау.

8.3 Аталған шараларды букмекерлік кеңсе техниканың қазіргі заманғы деңгейін, оларды өткізу құнын және букмекерлік кеңсенің осы шараларды енгізу жөніндегі тиісті мүмкіндіктерін, сондай-ақ клиенттердің операцияларымен және өңделетін дербес деректерінің сипатымен байланысты тәуекелдерді ескере отырып жүзеге асырады.

9. Дербес деректерді өңдеу мерзімі мен орны

9.1 Букмекерлік кеңсе клиенттердің дербес деректерін осындай дербес деректерді өңдеу мақсаттары үшін қажет болғаннан артық сақтамайды. Өңдеу мақсаттарына қолжеткізгеннен кейін, букмекерлік кеңсе қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілі бір мерзім ішінде дербес деректерді өңдеуге міндетті болған жағдайларды қоспағанда, Дербес деректер 30 (отыз) күн ішінде жойылады.

9.2 Клиент Сайтта көзделген функционалдық мүмкіндіктердің көмегімен дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алу жолымен дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алуға және өзі туралы дербес деректерді жоюға немесе дербес деректерді өңдеуге берілген келісімді қайтарып алуға арналған өтінішті букмекерлік кеңсенің заңды мекенжайына жіберуге құқылы. Өтініште Клиентті дәл сәйкестендіруге мүмкіндік беретін деректер болуы тиіс (атап айтқанда, аты-жөні, телефон нөмірі және ЖСН, сондай-ақ аккаунт нөмірі).

9.3 Клиенттің дербес деректері, букмекерлік кеңсе қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілі бір мерзім ішінде өңдеуге міндетті деректерді қоспағанда, клиенттің сайттың функционалдық мүмкіндіктері арқылы дербес деректерді өңдеуге арналған келісімді кері қайтарып алу туралы өтінішін алған немесе пошта байланысы арқылы букмекерлік кеңсенің өтінішті алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде жойылатын болады.

9.4 Букмекерлік кеңсе Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан дерекқорды пайдалана отырып, клиенттердің дербес деректерімен операцияларды жүзеге асырады.

10. Клиенттің құқықтары

10.1 Қолданылатын заңнама мен осы Саясаттың талаптарын ескере отырып, клиенттің мынадай құқықтары бар:

10.1.1 клиент туралы букмекерлік кеңсемен өңделетін Дербес деректер туралы мәліметтерді, оның ішінде мынадай ақпаратты алу құқығы:

1. дербес деректерді өңдеу фактісін растау туралы;

2. дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары туралы;

3. дербес деректерді өңдеу тәсілдері туралы;

4. Букмекерлік кеңсесінің атауы және орналасқан жері туралы, дербес деректерге қолжеткізе алатын немесе букмекерлік кеңсесімен жасалған шарт негізінде немесе қолданылатын заңнама негізінде дербес деректер ашылуы мүмкін тұлғалар (Букмекерлік кеңсесінің қызметкерлерін қоспағанда) туралы;

5. Букмекерлік кеңсемен өңделетін Клиенттің дербес деректері туралы;

6. клиент туралы дербес деректерді өңдеу және сақтау мерзімдері туралы;

7. дербес деректерді жүзеге асыру туралы немесе болжанатын трансшекаралық беру туралы;

8. букмекерлік кеңсенің тапсырмасы бойынша дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның атауы, егер өңдеу осындай тұлғаға тапсырылса немесе тапсырылатын болса;

9. қолданыстағы заңнамаға сәйкес букмекерлік кеңсемен ұсыну үшін міндетті өзге де ақпаратты;

10.1.2 егер Клиент букмекерлік кеңсемен өңделетін ол туралы қандай да бір Дербес деректер дұрыс емес немесе толық емес деп есептесе, ол сайттың функционалдық мүмкіндіктерінің көмегімен өзі туралы көрсетілген деректерді өзгертуге, ал деректерді өз бетінше өзгерту мүмкіндігі болмаған жағдайларда Клиент тікелей букмекерлік кеңсеге оның заңды мекенжайы бойынша жүгіну жолымен өзгертуге құқылы;

10.1.3 егер Дербес деректер заңсыз алынған, дәл емес немесе сайттың функционалдық мүмкіндіктерінің көмегімен мәлімделген өңдеу мақсаты үшін қажетті болып табылмаған жағдайда букмекерлік кеңседен Дербес деректерді бұғаттауды немесе жоюды талап ету құқығы, ал деректерді өз бетінше өзгерту мүмкіндігі болмаған жағдайда - Клиенттің тікелей букмекерлік кеңсеге оның заңды мекенжайы бойынша хабарласуы арқылы;

10.1.4 Клиенттің дербес деректерін өңдеуге қарсылық білдіру, оның ішінде Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға жүгіну жолымен Букмекерлік кеңсесінің әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне шағым жасау, сондай-ақ өз құқықтары мен заңды мүдделерін сот тәртібімен қорғау, дербес деректерді өңдеуге байланысты Букмекерлік кеңсесінің әрекеттері немесе әрекетсіздігі нәтижесінде залалдардың орнын толтыруды және ақылақтық зиянды өтеуді талап ету құқығы.

11. Cookies пайдалану ережелері

Сайт www.PIN-UP.KZ (бұдан әрі - «Сайт») пайдаланушыға неғұрлым сапалы және дербестендірілген қызмет көрсетуді ұсыну үшін cookies файлдарын пайдаланады.

11.1 Cookies дегеніміз не? Cookies бұл ақпараты бар шағын деректер файлы (әріптер мен сандар). Сайт пайдаланушының шолғышынан соокіе-ті пайдаланушының компьютерінде немесе мобильді құрылғысында сақтауды сұрайды. Cookies Сайтқа пайдаланушының құрылғысын тануға және ұзақ уақыт бойы оның әрекеттерін немесе қалауларын есте сақтауға мүмкіндік береді.

11.2 Cookies түрлері

11.2.1 Букмекерлік кеңсе бірінші тараптың, сондай-ақ үшінші тараптардың cookies сайтында пайдаланады:

11.2.1.1 Бірінші тарап соокіе www.PIN-UP.KZ доменнен шығады және әдетте тілді және қалаған орынды анықтау немесе негізгі сайттың функционалдығын қамтамасыз ету үшін қолданылады.

11.2.1.2 Үшінші тараптардың cookies іскер серіктестер немесе қызмет жеткізушілері сияқты басқа тараптарға тиесілі және олармен басқарылады. Олар, атап айтқанда, бірақ осымен шектелмей, жарнаманы Сайттан тыс орналастыруға мүмкіндік береді;

11.2.2 Сеанс cookies:Сеанс cookies - бұл пайдаланушы сайтқа кірген кезде пайдаланатын, содан кейін шолғыш жабылғаннан кейін жоғалып кететін уақытша cookies.

11.2.3 Тұрақты cookies:Тұрақты cookies пайдаланушының сайттағы қалауларын есте сақтау үшін пайдаланылады және пайдаланушының компьютерінде немесе мобильді құрылғысында қалады және ол өз шолғышын жапқаннан немесе компьютерді қайта іске қосқаннан кейін де қалады. Букмекерлік кеңсе осы cookies-ті сайттарға кіру алгоритмін анықтау мақсатында пайдаланушының мінез-құлқын талдау үшін пайдаланады, бұл бізге пайдаланушылар үшін сайттың функционалдығын жақсартуға мүмкіндік береді.

Бұл cookies сондай-ақ букмекерлік кеңсеге пайдаланушыға нысаналы жарнама беруге және сайт пен ондағы жарнаманың функционалдық тиімділігін өлшеуге мүмкіндік береді. Букмекерлік кеңсе жарнама берушілерге өзі жинаған пайдаланушының жеке сипаттағы кез келген ақпаратын бермейтініне назар аударуды сұрайды. Пайдаланушы өз cookie файлдарының баптауларын өзгерту арқылы дереккөзді немесе үшінші тарапты анықтамай-ақ жарнамадан бас тарта алады.

11.3 Сайтта cookies пайдалану

Cookies Сайтта бірқатар себептер бойынша қолданылады. Оларға мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді:

1) пайдаланушыға Сайттағы есептік жазбасына кіруге мүмкіндік беру;

2) пайдаланушыға кіру баптауларын таңдауға мүмкіндік беру;

3) сайтта жасалған транзакциялар туралы ақпаратты бақылау және жинау;

4) алаяқтықтың алдын алу және құпиялылықты қорғау.

Cookies әдетте сайтты пайдалану процесін жақсарту үшін қолданылады. Кейбір пайдаланылатын cookies сайт жұмысы үшін қажет.

Сайттағы букмекерлік кеңсенің cookies-ті пайдалануы келесі санаттарға жатады:

1) Талдау - бұл cookies букмекерлік кеңсеге пайдаланушылардың санын тануға және есептеуге, сондай-ақ пайдаланушы оны пайдаланған кезде сайт бойынша қалай қозғалатынын көруге көмектеседі. Бұл сайт жұмысын жақсартуға көмектеседі, мысалы, пайдаланушыға ыңғайлы навигацияны қамтамасыз етеді және пайдаланушыға және оның мүдделеріне сәйкес келетін жарнамалар мен ақпаратты жеткізеді, сондай-ақ осындай жарнамалар мен ақпараттың тиімділігін бақылайды. Букмекерлік кеңсе пайдаланушыға «қайта маркетинг» және оның қызметтері шеңберінде үшінші тараптардың сайттарында оның мақсатты жарнамалық материалдарын беру үшін сайттағы пайдаланушының мінез-құлқы туралы ақпаратты пайдалана алады.

2) Қадағалау - бұл cookies пайдаланушының сайтқа қалай келгені туралы ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. Букмекерлік кеңсе өзінің серіктестік бағдарламалары бойынша төлемдерді тиісті түрде жүзеге асыру үшін бақылау жүргізуі керек.

3) Алаяқтықтың алдын алу - бұл cookies сайтты алаяқтық пайдаланумен күресуге көмектесетін ақпаратты сақтайды.

4) Сеансты басқару - бұл cookies сайтты пайдалану үшін қажет, олар сеанс туралы ақпаратты басқарады және пайдаланушыға сайт бойынша жылжуға мүмкіндік береді.

5) Функционалдылық - бұл cookie файлдары букмекерлік кеңсеге қалаған тіл, сұрыптау түрлері, мультимедиа баптаулары сияқты пайдаланушының баптауларын есте сақтауға мүмкіндік беретін ақпаратты сақтайды. Сондай-ақ, олар сайтты пайдалануды жақсартады, мысалы, пайдаланушыға бір хабарламаны екі рет көруге мүмкіндік бермейді.

Букмекерлік кеңсе пайдаланушы үшін букмекерлік кеңсенің сайты мен қызметтерін жақсартуға көмектесу үшін мұқият іріктелген бөгде қадағалаушы және/немесе талдамалық cookies файлдарын анда-санда пайдалана алады.

Букмекерлік кеңсе сізден Сайт үшінші тарап сайттарына үшінші тарап қызмет жеткізушілері мен материалдарына сілтемелер берген кезде, бұл сайттар пайдаланушыға берілетін кез келген ақпаратты реттейтін өздерінің cookie файлдары мен құпиялылық саясаттарын пайдаланатынын есте сақтау маңызды екеніне назар аударуыңызды сұрайды. Егер пайдаланушы үшінші тұлғалардың сайттарына кіргісі келсе, оған сілтеме бойынша өтпес бұрын олардың құпиялылық саясаты мен cookies-ті оқу ұсынылады.

11.4 Cookies баптау

Көптеген веб-шолғыштар cookie файлдарына автоматты түрде рұқсат береді, бірақ пайдаланушы cookie файлдарын бақылау үшін шолғыш параметрлерін өзгерте алады.

Пайдаланушы өзінің веб-шолғышын келесілер үшін пайдалана алады:

1) барлық cookie файлдарын жою;

2) барлық cookie файлдарын бұғаттау;

3) барлық cookie файлдарына рұқсат беру;

4) үшінші тарап cookie файлдарын бұғаттау;

5) шолғышты жапқан кезде барлық cookie файлдарын тазалаңыз;

6) «жеке шолу»/«инкогнито» сеансын ашу, ол жергілікті деректерді сақтамай Интернетті қарауға мүмкіндік береді;

7) шолғыш функцияларын кеңейту үшін қондырмалар мен плагиндерді орнатыңыз.

Егер пайдаланушы компьютерде сақталған қандай да бір cookies-ті жойғысы келсе немесе сайтқа кіруді бақылайтын cookies-ті өшіргісі келсе, онда ол бар cookies-ті жоюы және/немесе шолғыштың құпиялылық баптауларын өзгертуі қажет (процесс шолғышқа байланысты ерекшеленуі мүмкін). Cookies-ті өшіру және құпиялылық баптауларын өзгерту туралы толық ақпарат пайдаланушы шолғышының «Көмек» функциясында берілген.

Соокіе файлдарын басқару туралы ақпаратты қайдан табуға болады?

Internet Explorer cookie туралы ақпарат

Chrome cookie туралы ақпарат

Firefox cookie туралы ақпарат

Safari сookie туралы ақпарат

Opera сookie туралы ақпарат

Сайттың сookies жою немесе болашақ cookies-ті өшіру сайттың кейбір элементтері мен функцияларына қолжетімділікті жоғалтуға әкелуі мүмкін. Мысалы, егер шолғыш сессияның cookies-ін өшіруге теңшелген болса, онда пайдаланушы сайттағы өз есептік жазбасына кіре алмайды.

Егер пайдаланушы шолғышта барлық cookies файлдарын қабылдауға толық тыйым салуды шешсе, онда сайттағы кейбір ресурстар мен сервистерді пайдалана алмайды, ал кейбір сервистер дұрыс жұмыс істемейді, мысалы, букмекерлік кеңсе пайдаланушы таңдаған интерфейс тілін сақтай алмайды.

Сайтты кейбір немесе барлық cookies-ті жоймай немесе пайдаланудан бас тартпай пайдалана отырып, пайдаланушы букмекерлік кеңсенің өзі жоймаған немесе бас тартпаған cookies-ті пайдаланушының құрылғысына орналастыра алатындығына келіседі.